fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 październik 2020 13:17

Zmodyfikowana: 19 październik 2020 11:46

Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do uczestnictwa w Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok, wydarzenia online, które odbędzie się w dniach 21-23 października 2020 r.

Hasło przewodnie październikowego Forum brzmi: „Odporne Miasto, Organizacje, Liderzy czyli jak wykorzystać kryzys do rozwoju”. Doświadczenie pandemii jest jednym z tych kryzysów, które uświadamiają nam, w jak złożonej rzeczywistości funkcjonujemy. Idea „odpornych miast” odzwierciedla nie tylko zdolność do przetrwania czy adaptacji, ale także wykorzystania sytuacji trudnych do rozwoju. Jednym z kluczowych wymiarów kształtowania odpornego miasta jest budowanie silnego, otwartego społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji oraz rozwój umiejętności przywódczych liderów. Organizacje społeczne elastycznie reagujące na zmiany i liderzy, którzy wiedzą, jak działać w obliczu wyzwania to podstawa miasta przyszłości.

Prezydent Miasta Białegostoku wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza do wspólnego czasu pełnego rozmów o tym, jak budować Białystok, zespoły i liderów organizacji pozarządowych w odporności na nieprzewidziane wydarzenia.
Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku. Chęć udziału w wydarzeniu proszę zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy

facebook