fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 wrzesień 2021 14:28

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2021 09:01

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta

Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dziesięciu latach. Dziś rozpoczyna się kolejny etap prac nad tym dokumentem – konsultacje społeczne.

Strategia Rozwoju Miasta powstaje po to, abyśmy mogli wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jaki powinien być Białystok? W proces przygotowania dokumentu – oprócz białostoczan – zostali zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, a także eksperci.

– Zależy nam na tym, aby w tworzenie strategii byli zaangażowani również mieszkańcy Białegostoku. Umożliwiliśmy to za pomocą różnych narzędzi, to jest badania opinii, konsultacji, warsztatów – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Dziś rozpoczynamy konsultacje społeczne, które potrwają do 20 października. Zapraszamy do otwartej dyskusji o przyszłości Białegostoku.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

  • mieszkańcy Białegostoku,
  • organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz białostoczan,
  • sąsiednie gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, a także ich związki,
  • lokalni partnerzy gospodarczy,
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na stronie strategia2030.bialystok.pl został zamieszczony formularz konsultacyjny.

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej albo papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: przy Słonimskiej 1 i przy Św. Rocha 3.

W ramach konsultacji odbędą się również dwa spotkania:

  • 7 października o godz. 16.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1,
  • 13 października o godz. 16.00 – on-line.

Udział w spotkaniach będzie możliwy po wcześniejszej rejestracji. W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju konsultacje odbędą się wyłącznie w formie zdalnej.

Anna Kowalska

Plakat informujący o konsultacjach strategii rozwoju Miasta Białegostoku

facebook