fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 16 grudzień 2020 09:08

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2020 12:32

Oferta realizacji zadania publicznego

0 grudnia 2020 r. Uczniowski Klub Sportowy „Świstrzały” złożył do Urzędu Miejskiego w Białymstoku ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Każdy Łucznik widzi CEL”. Oferta przewiduje termin realizacji zadania od 16 do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 23 grudnia br.

facebook