fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 maj 2020 13:10

Zmodyfikowana: 7 maj 2020 13:16

Oferta Stowarzyszenia Pokolenia Razem na realizację zadania publicznego

4 maja 2020 r. Stowarzyszenie Pokolenia Razem przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku złożyło do tutejszego urzędu ofertę pt. Zakup naczyń obiadowych jednorazowych jako element niezbędny w żywieniu podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w czasie pandemii koronawirusa z terminem realizacji od 20 maja do 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 14 maja br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook