fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 6 marzec 2020 12:52

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2020 12:40

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5”.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczności lokalnych na osiedlu Starosielce, umożliwienie mieszkańcom realizacji własnych inicjatyw oraz rozwijania więzi sąsiedzkich poprzez bezpłatne udostępnienie przestrzeni do aktywności, a także objęcie ich wsparciem animacyjnym oraz procesem edukacyjnym i psychologicznym w ramach Klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5.

Klub sąsiedzki to przestrzeń otwarta dla działalności mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Spotykać się w nim będą mieszkańcy różnych grup wiekowych i społecznych. Oferty są przyjmowane w terminie do 27 marca do godz. 15.30 do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

facebook