fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 4 wrzesień 2020 14:33

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2020 14:11

Oferta realizacji zadania publicznego

3 września br. Fundacja Pro NGO złożyła do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Wsparcie w walce z COVID-19 poprzez profesjonalizację działań 8 organizacji pozarządowych z Białegostoku i dywersyfikację ich przychodów”. Oferta przewiduje termin realizacji zadania od 1 października do 30 listopada br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, (85) 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 14 września br.

 

facebook