fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 09:16

Zmodyfikowana: 19 luty 2018 08:49

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 mogły być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które były możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja projektu mogła zostać wydłużona – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymagała lokalizacji na określonym terenie, musiał on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Tylko przy projektach innych niż inwestycyjne istniała możliwość zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane było wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 nie mogły być realizowane projekty, które:

  • miałyby być realizowane na terenach placówek oświatowych
  • zakładały realizację jedynie części projektu (np. tylko koncepcji lub planu)
  • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (np. prawo własności)
  • były sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku
  • po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu
  • generowały efekty nie spełniające kryterium ogólnodostępności
facebook