fot. Dawid Gromadzki

Aktualności

 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Miniaturka strony
  2019-05-22 09:25:20

  20 maja br. Fundacja „Serca bez Granic” złożyła do Urzędu Miejskiego w Białymstoku ofertę w trybie uproszczonym pod nazwą: „Trzymaj formę” z terminem realizacji od 1 października do 20 grudnia 2019 r. na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 • Pudełka życia dla białostoczan

  Miniaturka strony
  2019-05-22 07:47:49

  Pięć tysięcy pudełek życia trafi do mieszkańców Białegostoku. Mają one ułatwić niesienie pomocy ludziom samotnym, starszym, niepełnosprawnym w sytuacjach, kiedy ich zdrowie lub życie jest zagrożone. Inicjatywa Urzędu Miejskiego w poprzednich latach spotkała się z ogromnym zainteresowaniem białostoczan, dlatego Miasto zamówiło kolejną partię pudełek.

 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Miniaturka strony
  2019-05-17 14:43:35

  17 maja Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego złożyła do tutejszego urzędu w trybie uproszczonym ofertę pod nazwą: „Integracja na Maksa” – festyn rodzinny przy parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego z terminem realizacji od 1 do 30 czerwca 2019 roku.

 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Miniaturka strony
  2019-05-16 12:03:38

  Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” 10 maja br. złożyło do tutejszego urzędu ofertę w trybie uproszczonym pod nazwą: „Aktywne spędzanie czasu wolnego oraz aktywizacja młodzieży z Elektryka” z terminem realizacji od 30 maja do 31 lipca 2019 roku.

 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Miniaturka strony
  2019-05-16 11:59:05

  Stowarzyszenie Wspólnota Wnuków Sybiraków 8 maja br. złożyła do tutejszego urzędu ofertę w trybie uproszczonym pod nazwą: „Organizacja V Pikniku Rodzinnego Sybiraków” z terminem realizacji od 31 maja do 30 czerwca 2019 roku.

facebook