fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2022 18:48

Zmodyfikowana: 8 marzec 2022 18:49

Białostockie śniadanie obywatelskie

O współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Białystok rozmawiali uczestnicy poniedziałkowego Śniadania Obywatelskiego w klubie Fama. Poruszono między innymi temat pomocy humanitarnej dla Ukrainy i plany współdziałania samorządu i organizacji w 2022 r.

Śniadanie to formuła otwartych spotkań prezydenta miasta z białostockimi organizacjami pozarządowymi dla omówienia aktualnych zagadnień. W poniedziałek (7 marca) uczestników powitał zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. Podczas spotkania zostały zaprezentowane nowo powołane społeczne organy konsultacyjne drugiej kadencji: Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego i Białostocka Rada Seniorów.

Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska przedstawiła zaplanowane na 2022 r. propozycje dotyczące współpracy białostockich organizacji pozarządowych i Miasta. Były wśród nich na przykład „Akademia Społecznika” – cykl szkoleń, których tematyka zostanie przygotowana na podstawie zgłoszonych potrzeb, przeprowadzenie konkursu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Zostały przygotowane nowe formy działań – kalendarz wydarzeń realizowanych przez organizacje pozarządowe zamieszczony na portalu miejskim, cykl poświęconych zlecaniu zadań organizacjom spotkań „Kawa z pełnomocnikiem” z udziałem pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertów.

Zastępca prezydenta przedstawił obecnym działania, które Miasto we współpracy z trzecim sektorem podjęło na rzecz pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy. Przedstawiciel samorządu podziękował za zaangażowanie całej społeczności Białegostoku.

– Wojna pokazała niezwykłą solidarność białostoczan z Ukraińcami. Dużą rolę w niesieniu pomocy odgrywają nasze organizacje pozarządowe, które współpracują z Miastem – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Dzięki tej jedności i dobrej współpracy możemy pomagać skutecznie i szybko. Za to wielkie zaangażowanie bardzo Wam dziękuję. Przed nami dużo wyzwań. Mam nadzieję na owocną współpracę z białostockim trzecim sektorem we wspólnym niesieniu pomocy.

W otwartej dyskusji organizacje pozarządowe zgłosiły potrzebę utworzenia międzysektorowej koalicji dla wsparcia cudzoziemców oraz propozycję przeprowadzenia kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta kształtującej pozytywne postawy wobec cudzoziemców.

Po części plenarnej odbywały się indywidualne rozmowy. Uczestnicy spotkania dyskutowali z członkami organów konsultacyjnych oraz z przedstawicielami samorządu miasta, realizującymi współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

facebook