fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 28 luty 2019 08:16

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2022 14:26

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 ze zm.).

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw. Instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego są miedzy innymi fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

Szczegółowa informacja dotycząca obowiązków w tym zakresie znajduje się w załączonym komunikacie.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych fundacji oraz stowarzyszeń rejestrowych

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) do końca stycznia 2022 r. fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad stowarzyszeniami oraz fundacjami.

Wpis należy zaktualizować w ciągu 7 dni od zmiany danych. Termin 7-dniowy dotyczy nowo rejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w zarządzie).

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W przypadku stowarzyszenia – jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia.

W przypadku fundacji – aby ustalić czy organ wymieniony w statucie jest organem stanowiącym, należy przeanalizować kompetencje, jakie statut mu przyznaje i decyzje, jakie może w sprawie fundacji podejmować (nie musi to być zarząd). Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

 

facebook