fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 28 luty 2019 08:16

Zmodyfikowana: 28 luty 2019 10:54

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 ze zm.).

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw. Instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego są miedzy innymi fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

Szczegółowa informacja dotycząca obowiązków w tym zakresie znajduje się w załączonym komunikacie.

facebook