fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 16 luty 2024 11:36

Zmodyfikowana: 21 luty 2024 14:41

Pomoc

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW

Nasi BOhaterowie BOżena i BOgdan zapraszają mieszkańców 13 i 19 marca - w dniach swoich imienin - na maratony pisania projektów!

Każdy mieszkaniec może przyjść do Centrum Aktywności Społecznej i skonsultować projekt/pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2025 z urzędnikami z różnych departamentów.

 

Zapraszamy!! 13 i 19 marca 2024 r., godz. 12.00-18.00, Centrum Aktywności Społecznej (ul. św. Rocha 3, s. 2).

 

KONTAKT TELEFONICZNY

Departament

Zakres uzyskania pomocy

Dyżur telefoniczny

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11

 

obiekty sportowe, place zabaw, siłownie, szkolne projekty modernizacyjne itp.

Małgorzata Kulesza – 85 879 7395

Jolanta Łobodzińska – 85 879 7407

Aneta Monika Borysiewicz - 85 879 7409

Departament Kultury, Promocji i Sportu

ul. Słonimska 1

wydarzenia kulturalne, sportowe

Damian Załęski – 85 869 6286

Małgorzata Pietrowcow– 85 879 7354

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. Białówny 11

zgodność inwestycji z planem miejscowym, budowa pomników/miejsc upamiętnienia

Beata Gólcz – 85 869 6611

Anna Twarowska - 85 869 6645

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7

zakres: projekty szkolne „miękkie”

Dorota Toporkiewicz –  85 869 6343

Maciej Paweł Filipiuk – 85 869 6331

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1

pomoc społeczna, wsparcie psychologiczne, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, różne działania społeczne

Dorota Trippner - 85 869 6569

Agnieszka Niedziołko - 85 869 6561

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, monitoring

Danuta Sitkiewicz – 85 879 7228

Joanna Bielawiec - 85 879 7213

Justyna Płonowska - 85 879 7233

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17

zieleń, zagospodarowanie terenów zielonych, itp.

Magdalena Mlenko – 85 879 7209

Natalia Łogwiniuk – 85 869 6575

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

ul. Składowa 11

komunikacja miejska, przystanki

Kamil Borowski – 85 869 6983

Piotr Urbański – 85 879 7255

Zarząd Mienia Komunalnego

ul. gen. J. Bema 89/1

inwestycje na terenach ZMK

Tadeusz Wacławik – 85 7479 497

Grzegorz Kossakowski – 85 7479 454

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 3

bezpieczeństwo

Katarzyna Giesko – 85 879 7319

Departament Ochrony Środowiska

ul. Słonimska 1

 

Jędrzej Grygoruk – 85 869 6854

Adam Nowicki – 85 869 6409

Centrum Aktywności Społecznej

ul. św. Rocha 3

zasady budżetu obywatelskiego,

a także organizacja wydarzeń np. festynów, warsztatów

Joanna Marchel – 85 869 6373

facebook