fot. Dawid Gromadzki

Konsultacje z mieszkańcami

 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

  2021-10-28 11:33:34

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022-2024”.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały
 • Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta

  2021-09-15 09:11:05

  Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dziesięciu latach. Dziś rozpoczyna się kolejny etap prac nad tym dokumentem – konsultacje społeczne.

  Czytaj więcejo Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta
 • Konsultacje społeczne w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

  2021-05-10 09:32:27

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Projekt uchwały dostępny jest w materiałach do pobrania oraz w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 • Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu transportowego

  2021-01-22 13:36:01

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu pod nazwą „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu transportowego
 • Jak powinien wyglądać Park Kieszonkowy przy ulicy generała Władysława Andersa?

  2021-01-22 10:28:01

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Parku Kieszonkowego przy ul. gen. W. Andersa w Białymstoku.

  Czytaj więcejo Jak powinien wyglądać Park Kieszonkowy przy ulicy generała Władysława Andersa?
 • Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowego osiedla - Bagnówka

  2020-11-20 08:50:12

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia na terenie Miasta Białegostoku osiedla nr 29 – Bagnówka. Mieszkańcy mogą przesyłać opinie do 11 grudnia 2020 r.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowego osiedla - Bagnówka
 • Konsultacje społeczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami

  2020-11-19 09:31:10

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami
 • Strategia rozwoju Białegostoku – konsultacje

  2020-10-28 10:13:25

  Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju w najbliższych dziesięciu latach. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca i udział społeczności miasta w tym zadaniu. Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii na temat tego, jaki powinien być Białystok i w jakim kierunku ma się rozwijać. Konsultacje potrwają do końca grudnia 2020 roku.

  Czytaj więcejo Strategia rozwoju Białegostoku – konsultacje
facebook