fot. Dawid Gromadzki

Konsultacje z mieszkańcami

 • Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – konsultacje społeczne

  2022-12-30 13:30:00

  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje trwają do 20 stycznia 2023 r.

  Czytaj więcejo Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – konsultacje społeczne
 • Konsultacje Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”)

  2022-11-21 13:26:00

  Trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025. Ankiety konsultacyjne można wypełniać do 5 grudnia 2022 r.

  Czytaj więcejo Konsultacje Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”)
 • Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju BOF do 2030 r.

  2022-11-14 12:40:21

  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi zaawansowane prace dotyczące przygotowania Strategii Rozwoju BOF do 2030 roku. Dokument ten określi cele i kierunki rozwoju w wielu obszarach takich jak infrastruktura komunalna, ochrona środowiska czy edukacja. Właśnie trwają konsultacje projektu, każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju BOF do 2030 r.
 • Plan zrównoważonej mobilności – spotkanie konsultacyjne

  2022-07-05 10:41:47

  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza białostoczan do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035. Spotkanie odbędzie się w czwartek (14 lipca) w Centrum Aktywności Społecznej.

  Czytaj więcejo Plan zrównoważonej mobilności – spotkanie konsultacyjne
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

  2021-10-28 11:33:34

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022-2024”.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały
 • Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta

  2021-09-15 09:11:05

  Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dziesięciu latach. Dziś rozpoczyna się kolejny etap prac nad tym dokumentem – konsultacje społeczne.

  Czytaj więcejo Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta
 • Konsultacje społeczne w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

  2021-05-10 09:32:27

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Projekt uchwały dostępny jest w materiałach do pobrania oraz w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 • Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu transportowego

  2021-01-22 13:36:01

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu pod nazwą „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu transportowego
facebook