fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 30 październik 2023 11:58

Zmodyfikowana: 24 listopad 2023 12:04

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Białostockiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Białostockiego Programu Wspierania Rodziny i rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. Ankietę konsultacyjną można wypełnić do 13 listopada 2023 r.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Białegostoku oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Aby wziąć w nich udział należy wypełnić ankietę konsultacyjną dostępną przy urnach konsultacyjnych oraz na www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl (pliki do pobrania poniżej), a następnie:

  • złożyć ankietę w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. św. Rocha 3,
  • podpisany odręcznie skan ankiety wysłać e-mailem na adres: konsultacje@um.bialystok.pl

Zgłoszenie opinii możliwy jest też podczas dyżurów telefonicznych odbywających się w dni robocze do 13 listopada w godz. 09:00-15:00 pod numerem telefonu: 85 879 77 68 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku).

Z projektem można zapoznać się:

  • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. św. Rocha 3 oraz
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  • a także na www.cas.bialystok.pl i www.bialystok.pl (plik do pobrania poniżej).
facebook