fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 październik 2021 10:32

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2024 11:24

Białostocka Rada Seniorów

26 listopada 2021 r. Zarządzeniem nr 940/21 Prezydent Miasta Białegostoku powołał członków do Białostockiej Rady Seniorów.

Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz Miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.

Kadencja czternastoosobowej rady potrwa 3 lata. W jej skład weszli:

 1. Anna Anchimowicz
 2. Józef Barszczewski
 3. Bożena Bednarek
 4. Krystyna Jachimczuk
 5. Danuta Koleśnik
 6. Katarzyna Łotowska
 7. Wanda Młyńczyk
 8. Grażyna Izabella Nasierowska
 9. Michał Ryszard Różycki
 10. Bogusława Sawicka
 11. Anna Skorko
 12. Wiesława Szwed
 13. Zbigniew Wojciech Zwierz
 14. Bogusław Zybajło

Kandydaci do miejskiej Rady Seniorów musieli mieć ukończone 60 lat i być mieszkańcami Białegostoku. Nabór przeprowadzono w 2 grupach: pierwszą stanowili przedstawiciele osób starszych (białostoczanie 60+), drugą – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Zgłosiło się 22 kandydatów, spośród nich wybrano 14 osób, po 7 przedstawicieli z każdej z grup.

Członkowie rady wybrani zostali na podstawie wykazanych kompetencji i doświadczenia, oraz aktywności w działaniach na rzecz seniorów. To osoby zaangażowane w życie publiczne i społeczne seniorów. Koordynują działania aktywizujące i edukacyjne na rzecz osób starszych. Wśród wielu działań jest np. organizacja wydarzeń kulturalnych, wyjazdów, spotkań tematycznych, publikacja artykułów czy udzielanie porad zdrowotnych i technologicznych.

 Jasne pomieszczenie. Prezydent Miasta oraz kilkanaście innych osób z teczkami w dłoniach pozuje do zdjęcia stojąc w rzędzie.

facebook