fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 20 luty 2018 11:42

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2024 08:38

O nas

Dane kontaktowe Centrum Aktywności Społecznej | Контакти Центру соціальної активності:

ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
telefon: 85 869 6235
www.facebook.com/CentrumAktywnosciSpolecznej

Godziny pracy Centrum Aktywności Społecznej | Графік роботи Центру соціальної активності:

poniedziałek 8:00-17:00
wtorek – piątek 7:30-15:30
Organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców, po wcześniejszej rezerwacji, mogą korzystać z pomieszczeń budynku przy ulicy Świętego Rocha 3 siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00.

---

[UKR]

Понеділок 8:00-17:00
Вівторок – п’ятниця 7:30-15:30

Громадські організації та групи мешканців за попереднім записом можуть користуватися приміщенням будинку на вулиці Świętego Rocha 3 без вихідних з 8:00 до 20:00.

 


   

 

Centrum Aktywności Społecznej (CAS) jest jednym z departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jednostka ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku przy ulicy Świętego Rocha 3. Do zadań CAS należy działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej. Funkcję dyrektorki Centrum Aktywności Społecznej pełni Urszula Przystupa. Jednostka nadzorowana jest przez Rafała Rudnickiego, zastępcę prezydenta Miasta Białegostoku.

W skład CAS wchodzi Referat do spraw konsultacji i partycypacji, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw wspierania i promocji aktywności społecznej.

---

[UKR] Центр соціальної активності (ЦНАП) є одним з департаментів Муніципальної канцелярії в Білостоці. Штаб-квартира підрозділу знаходиться в історичній будівлі на вулиці Свєнтего Роча, 3. До завдань CAS входить діяльність на благо мешканців Білостока, підтримка розвитку громадянського суспільства, співпраця з неурядовими організаціями та створення дружніх умов для соціальної активності. Директором Центру соціальної активності є Urszula Przystupa. Підрозділом керує Rafał Rudnicki, заступник мера міста Білосток.

До складу CAS входять відділ з питань консультацій, Центр взаємодії неурядових організацій та незалежний багатоособовий офіс для підтримки та сприяння громадській активності.


Referat do spraw konsultacji i partycypacji

Kluczowe zadania:

 • koordynowanie konsultacji z mieszkańcami
 • organizacja konsultacji budżetu obywatelskiego
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich, lokalnych
 • diagnoza potrzeb, badanie opinii mieszkańców
 • projektowanie graficzne i opracowywanie materiałów informacyjnych, publikacje

Kontakt z pracownikami referatu:

telefon: 85 869 6372, 85 869 6373, 85 869 6386

e-mail: cas@um.bialystok.pl

---

[UKR]

Відділ з питань консультацій

Ключові завдання:

 • координація консультацій з жителями
 • організація консультацій по цивільному бюджету
 • підтримка громадських, місцевих ініціатив
 • діагностика потреб, опитування громадської думки
 • графічне оформлення та розробка інформаційних матеріалів, публікацій

Контакт з працівниками відділу:

телефон: 85 869 6372, 85 869 6373, 85 869 6386

e-mail: cas@um.bialystok.pl


Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych (CWOP)

Kluczowe zadania:

 • wsparcie merytoryczne ngo (poradnictwo i konsultacje indywidualne, organizacja szkoleń)
 • promocja i wspieranie wolontariatu
 • koordynacja procesu zlecania zadań publicznych
 • wspieranie inicjatyw ngo, w tym promocja incjatyw trzeciego sektora

W ramach Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Anna Pawłowska (centrum@um.bialystok.pl, telefon: 510 095 630).

Kontakt z pracownikami CWOP:

telefon: 85 879 7446, 85 879 7448

e-mail: centrum@um.bialystok.pl

---

[UKR]

Центр співпраці неурядових організацій (ЦСНО)

Ключові завдання:

 • матеріальна підтримка НГО (керівництво та індивідуальні консультації, організація навчань)
 • заохочення та підтримка волонтерства
 • координація процесу виконання державних завдань
 • підтримка ініціатив НГО, включаючи просування інціативів третього сектора

В рамках Центру співробітництва неурядових організацій функцію повноважного представника Президента міста з питань співпраці з неурядовими організаціями виконує Анна Павловська (centrum@um.bialystok.pl, телефон: 510 095 630).

Контакт з працівниками ЦСНО

telefon: телефон:  85 879 7446, 85 879 7448

e-mail: centrum@um.bialystok.pl


Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw wspierania i promocji aktywności społecznej

Kluczowe zadania:

 • inicjowanie i koordynacja wydarzeń lokalnych na rzecz mieszkańców
 • udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Rocha 3
 • realizacja projektów „miękkich” Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku

Kontakt z pracownikami:

telefon: 85 869 6564, 85 869 6686, 85 869 6374, 85 879 7447

e-mail: cas@um.bialystok.pl

---

[UKR]

Незалежний багатоособовий офіс для підтримки та просування соціальної активності

Ключові завдання:

 • ініціювання та координація місцевих заходів на користь мешканців
 • надання приміщень у будівлі за адресою вул. Роха 3
 • реалізація «м'яких» проектів Громадського бюджету в Білостоці

Контакт з працівниками

telefon: телефон: 85 869 6564, 85 869 6686, 85 869 6374, 85 879 7447

e-mail: cas@um.bialystok.pl

facebook