fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 grudzień 2017 16:15

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2022 12:19

Oferta, formy wsparcia

Co oferuje Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych?

Możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy ul. Św. Rocha 3

 • korzystanie z sal szkoleniowych, z sali konferencyjnej, pokoi konsultacji, pomieszczenia kuchennego,
 • korzystanie ze stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,
 • korzystanie ze sprzętu biurowego: komputera, rzutnika, kserokopiarki, skanera.

Doradztwo merytoryczne

 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków i ofert na realizację zadań publicznych gminy, pracy metodą projektów, w zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru, pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 • możliwość korzystania z księgozbioru spraw społecznych, w tym zawierającego informacje o III sektorze,
 • pośrednictwo w kontakcie z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejską Radą Seniorów w Białymstoku.

 Promocja organizacji pozarządowych

 • zamieszczenie bazy adresowej białostockich organizacji społecznych na portalu miejskim,
 • bezpłatne przekazywanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych przez newsletter,
 • kontaktowanie mieszkańców Białegostoku z poszczególnymi organizacjami.

 

facebook