fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 styczeń 2021 11:30

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2021 08:44

Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

 • Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą

  2022-01-11 09:21:19

  W ramach projektu powstał plac zabaw dla dzieci.

  Czytaj więcejo Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą
 • Białystok WidziMisie

  2021-12-30 14:41:14

  Figurki „WidziMisiów” wyznaczą nowy miejski szlak turystyczny „Białystok WidziMisie”. To pomysł zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018, na którego realizację zagłosowało ponad 630 mieszkańców.

  Czytaj więcejo Białystok WidziMisie
 • Mostek nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury)

  2021-12-30 14:13:46

  Mostek na terenie Rezerwatu Przyrody „Las Zwierzyniecki” został wybudowany w ramach realizacji projektu zgłoszonego przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2019.

  Czytaj więcejo Mostek nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury)
 • SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów

  2021-12-17 12:33:09

  Projekt zakładający instalację oczyszczaczy powietrza w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2021.

  Czytaj więcejo SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów
 • Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej

  2021-12-17 12:11:05

  Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

  Czytaj więcejo Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej
 • Modernizacja szatni i podpiwniczenia SP 47

  2021-12-17 11:43:15

  W ramach projektu zostały wyremontowane szatnie, wymienione drzwi, dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (żółte oznaczenia krawędzi schodów, tabliczki w języka Braile'a), zakupiono nowe szafki.

  Czytaj więcejo Modernizacja szatni i podpiwniczenia SP 47
 • Budowa punktów ratowniczych

  2021-06-24 14:44:33

  W ramach realizacji projektu zamontowano w przestrzeni miasta kilkanaście skrzynek z defibrylatorami typu AED.

  Czytaj więcejo Budowa punktów ratowniczych
 • Strefa Aktywności – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

  2021-06-24 09:22:21

  Strefa Aktywności – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 – to projekt osiedlowy zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2020. Projekt objął cztery zadania: budowę siłowni zewnętrznej, zamontowanie gier stołowych oraz elementów małej architektury i nasadzenia zieleni.

  Czytaj więcejo Strefa Aktywności – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
 • Wykonanie miejsc parkingowych na ulicy Niedźwiedziej w Białymstoku

  2021-01-21 09:50:16

  W ramach projektu wykonano modernizację istniejącej infrastruktury drogowej poprzez budowę ok. 50 miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz nasadzeniem zieleni.

  Czytaj więcejo Wykonanie miejsc parkingowych na ulicy Niedźwiedziej w Białymstoku
 • Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia

  2021-01-19 14:23:56

  Ponad 4 tysiące mieszkańców Białegostoku zagłosowało za zakup nowoczesnego ambulansu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

  Czytaj więcejo Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia
 • Lekkie tornistry - książki w szkole

  2021-01-19 14:21:21

  Zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 50 000 złotych.

  Czytaj więcejo Lekkie tornistry - książki w szkole
 • Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  2021-01-19 14:14:42

  Projekt dotyczył utworzenia strony internetowej z treściami potrzebnymi w codziennym funkcjonowaniu dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

  Czytaj więcejo Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką

  2021-01-19 14:09:51

  W ramach projektu zakupiono i bezpłatnie dystrubuowano 10 000 kamizelek odblaskowych z logo Białegostoku. Kamizelki przeznaczone były dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych, a także rowerzystów i uczestników ruchu drogowego.

  Czytaj więcejo Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką
 • Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok

  2021-01-19 14:07:50

  Festiwal Piłki Ręcznej skierowany był do uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Odbyły się dwie edycje: wiosenna i jesienna.

  Czytaj więcejo Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok
 • Zdolne babki

  2021-01-19 14:04:38

  Projekt zakładał organizację zajęć technicznych dla kobiet w każdym wieku. Zajęcia odbywały się w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej 47 przy ulicy Palmowej 28.

  Czytaj więcejo Zdolne babki
 • Wyrzućmy smog z naszego miasta

  2021-01-19 13:59:28

  W ramach projektu dokonano zakupu nowoczesnego drona wraz z aparaturą niezbędną do dokonywania pomiarów stanu powietrza w mieście. Urządzenie będzie narzędziem walki ze smogiem poprzez prowadzenie "powietrznych patroli" i wykrywanie miejsc, w których dochodzi do nielegalnego spalania śmieci i innych szkodliwych materiałów.

  Czytaj więcejo Wyrzućmy smog z naszego miasta
facebook