fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 20 marzec 2023 14:46

Zmodyfikowana: 20 marzec 2023 15:37

Czternaste posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Za nami czternaste ogółem, a trzecie w tym roku, posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów (BRS). Członkowie rady spotkali się 15 marca, tradycyjnie w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.

Podczas spotkania poruszono kilka ważnych dla seniorów wątków. Na wstępnie członkowie BRS dyskutowali o procedowanej aktualnie ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Przedstawiciele rady pilnie śledzą prace nad powyższym dokumentem i czekają na nowe zapisy, które usprawnią funkcjonowanie rady.

Część posiedzenia przeznaczono na rozmowę z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta, Katarzyną Kisielewską-Martyniuk. Członkowie BRS przedstawili kilka tematów, które w ich ocenie są istotne dla poprawy jakości życia seniorów w mieście. Rozmawiano między innymi o możliwości rozszerzenia oferty systemu wypożyczalni rowerów miejskich BiKeR, działającego w Białymstoku i okolicznych miejscowościach, o rowery 3-kołowe. Dyskutowano również o tworzeniu nowych klubów seniora czy tzw. kawiarenek dla seniorów, czyli miejsc spotkań dla osób dojrzałych. Spotkanie z Wiceprzewodniczącą zakończyło się obopólną obietnicą dalszego pochylenia się nad omawianymi sprawami i możliwościami ich realizacji.

W dalszej części posiedzenia omówiona została wizyta przedstawicieli BRS w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz klubie seniora przy ul. Białej, a także uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Białystok. Tematem kończącym spotkanie, ale nie mnie ważnym, była rozpoczęta niedawno kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Radni zostali zaproszeni do włączenia się w pisanie projektów, o seniorach i dla seniorów. Zaznajomiono ich także z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego 2024 i przypomniano, że termin składania projektów upływa już 31 marca.

facebook