fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 marzec 2022 15:28

Zmodyfikowana: 17 marzec 2022 15:28

Czwarte posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Omówienie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 – taki był główny temat czwartego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów.

Na środowym (9 marca) spotkaniu zaproszeni goście – prof. Dorota Perło i dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego, Tomasz Buczek, starali się przybliżyć członkom Białostockiej Rady Seniorów zapisy Strategii, m.in. główne obszary działania i cele strategiczne na których ma opierać się rozwój miasta. W czasie prezentacji nie zapomniano o  ważnej roli i miejscu, jakie zajmują seniorzy w powyższym dokumencie. Omówiono działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych, opiekę długoterminową nad osobami starszymi, aktywizację społeczną i zawodową seniorów oraz dostępność przestrzeni dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Seniorzy bardzo pozytywnie odnieśli się też do listy kluczowych inwestycji miejskich planowanych do 2030 roku, gdzie znalazło się m.in. Centrum Aktywności Seniora. O tym jak duże zainteresowanie wzbudził temat Strategii wśród radnych BRS świadczyć najlepiej może żywa i szeroka dyskusja już po zakończonej prezentacji.

Kolejne ciekawe i ważne tematy czekają na grupę w kwietniu – na piątym posiedzeniu Białostockiej Rady Seniorów.

facebook