fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 październik 2021 12:55

Zmodyfikowana: 24 listopad 2021 08:48

Forum Inicjatyw Społecznych

W dniach 27-28 października odbędzie się Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok. Jest to coroczne spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego, na które zaprasza prezydent Białegostoku wraz z partnerami społecznymi Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Tematem przewodnim zaplanowanych w ramach forum spotkań są nowe wyzwania stojące przed samorządem i organizacjami pozarządowymi w kontekście zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami, seniorom). Liczba miejsc na spotkaniach w Centrum Aktywności Społecznej jest ograniczona – obowiązują zapisy.

Środa (27 października) będzie miała charakter prelekcji, dyskusji i indywidualnych konsultacji. Rozpocznie się wystąpieniem prof. Adama Bodnara „Dostępność jako prawo człowieka” połączonym z sesją pytań. Następnie uczestnicy wysłuchają dyskusji panelowej „Dostępne Miasto, dostępne organizacje”, połączonej z możliwością indywidualnych rozmów z panelistami przy stolikach dyskusyjnych. Dzień zakończy się podsumowaniem działalności Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok z okazji jubileuszu 10-lecia aktywności.

Natomiast czwartek (28 października) to spotkania edukacyjne, podczas których między innymi Anna Drabarz z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami przedstawi obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie zapewnienia dostępności. Na warsztatach prowadzonych przez Rafała Średzińskiego, prezesa Stowarzyszenia „My dla Innych”, będzie można doświadczyć sytuacji osoby z niepełnosprawnościami poprzez założenie okularów symulujących wadę wzroku czy przejażdżkę wózkiem inwalidzkim. Podczas warsztatów „Jak przybliżyć świat osobom niewidzącym” Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji „Audiodeskrypcja” opowiedzą o zastosowaniu metody audiodeskrypcji – rozwiązaniu udostępniającym treści wizualne osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Jedno ze spotkań jest dedykowane mieszkańcom Białegostoku i przedstawicielom instytucji funkcjonujących na poszczególnych osiedlach. W jego ramach zostaną przedstawione narzędzia i formy wspierania aktywności sąsiedzkiej – dobre praktyki z regionu i Polski w zakresie angażowania mieszkańców.

Uczestnicy spotkają się w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 w Białymstoku. Liczba miejsc na spotkaniach w budynku jest ograniczona – obowiązują zapisy. Pierwszy dzień Forum będzie transmitowany online na fanpage’u Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, spotkania będą tłumaczone na język migowy.

Program wydarzenia znajduje się w załączniku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem. Zgłoszenia do udziału w Forum przyjmuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Sędziak, e-mail: anna.sedziak@owop.org.pl, tel. 691 130 005.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

facebook