fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 październik 2021 13:09

Zmodyfikowana: 2 listopad 2021 12:49

Forum Inicjatyw Społecznych w Białymstoku

W środę (27 października) rozpoczęło się dwudniowe Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok. Jest to coroczne, otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego, na które zaprasza prezydent Białegostoku wraz z partnerami społecznymi Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

– Tematem przewodnim tegorocznego forum są nowe wyzwania stojące przed samorządem i organizacjami pozarządowymi dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli z niepełnosprawnościami i seniorom – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Pierwszy dzień wydarzenia miał charakter prelekcji, dyskusji i indywidualnych konsultacji. Rozpoczął się wystąpieniem prof. Adama Bodnara „Dostępność jako prawo człowieka” połączonym z sesją pytań. Następnie uczestnicy wysłuchali dyskusji panelowej „Dostępne Miasto, dostępne organizacje”, mieli też możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z panelistami przy stolikach dyskusyjnych. Dzień zakończył się podsumowaniem działalności Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok z okazji jubileuszu 10-lecia aktywności.

Natomiast czwartek (28 października) poświęcony będzie spotkaniom edukacyjnym, podczas których między innymi Anna Drabarz z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami przedstawi obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie zapewnienia dostępności. Na warsztatach prowadzonych przez Rafała Średzińskiego, prezesa Stowarzyszenia „My dla Innych”, będzie można doświadczyć sytuacji osoby z niepełnosprawnościami poprzez założenie okularów symulujących wadę wzroku czy przejażdżkę wózkiem inwalidzkim. Podczas warsztatów „Jak przybliżyć świat osobom niewidzącym” Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji „Audiodeskrypcja” opowiedzą o zastosowaniu metody audiodeskrypcji – rozwiązaniu udostępniającym treści wizualne osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Jedno ze spotkań będzie dedykowane mieszkańcom Białegostoku i przedstawicielom instytucji funkcjonujących na poszczególnych osiedlach. W jego ramach zostaną przedstawione narzędzia i formy wspierania aktywności sąsiedzkiej – dobre praktyki z regionu i Polski w zakresie angażowania mieszkańców.

Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok odbywa się w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy św. Rocha 3 w Białymstoku.

Anna Kowalska

facebook