fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 październik 2022 12:13

Zmodyfikowana: 3 listopad 2022 08:14

Kolejne posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Głównym tematem dziewiątego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów, które odbyło się 4 października w Centrum Aktywności Społecznej, był projekt Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025.

Wtorkowe spotkanie członków Rady rozpoczęło się prezentacją „Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”, który przedstawiła Anna Pawłowska. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjaśniła czym dokument różni się od swoich poprzednich wersji. Członkowie Białostockiej Rady Seniorów poświęcili też dużo uwagi „Programowi Polityki Senioralnej dla Miasta Białegostoku na lata 2023-2025”. Uczestnicy spotkania zaopiniowali projekt Programu i zgłosili uwagi do dokumentu. Jednym z punktów posiedzenia była prezentacja na temat sytuacji smogowej w Białymstoku. Wskaźniki z ostatnich lat przedstawił zaproszony przez Radę gość.

Katarzyna Łotowska, przewodnicząca rady, przypomniała jej członkom o trwającym głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz zachęciła do wzięcia udziału w głosowaniu.

Warto wspomnieć, że aktywność Białostockiej Rady Seniorów na rzecz środowiska osób starszych została dostrzeżona i uhonorowana przez Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Kolejne spotkanie Rady wyznaczono na drugą połowę listopada 2022 r. Protokoły z posiedzeń rady dostępne są w zakładce Zespoły doradcze

facebook