fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 25 kwiecień 2022 11:47

Zmodyfikowana: 27 maj 2022 13:38

Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”.

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”.

Oferty można zgłaszać w terminie do 16 maja 2022 roku. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 złotych.

Celem realizacji zadania jest budowanie akceptacji i poczucia wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców Białegostoku i uchodźców, w tym z Ukrainy na poszczególnych osiedlach poprzez podjęcie wspólnej aktywności społecznej.

 

Istnieje możliwość skonsultowania oferty pod względem wymogów formalnych przed jej złożeniem. Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej
po telefonicznym umówieniu spotkania: (85) 879 74 46 lub 879 74 48 lub elektronicznie: e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

 

facebook