fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 marzec 2018 12:26

Zmodyfikowana: 9 marzec 2018 12:26

Konkurs „Zmieniamy Białystok – Plac NZS jutra!”

Stowarzyszenie Inicjatywa Plac NZS w Białymstoku ogłosiło ogólnopolski konkurs ideowy na koncepcję zagospodarowania Placu NZS w Białymstoku.

Konkurs ograniczony jest w zakresie uczestnictwa do studentów oraz absolwentów lat 2015-2018 kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna, studia Ii/lub II stopnia polskich szkół wyższych. Organizatorzy nie ustalają wymogów co do liczby autorów każdej z prac, pod warunkiem, że każdy z nich mieści się w jednej z kategorii osób wymienionych wyżej.

I nagroda – 2 000 zł

II nagroda – 1 000 zł

III nagroda – 500 zł

Nagroda specjalna SARP – 1 000 zł

Partnerami strategicznymi konkursu są: Urząd Miejski w Białymstoku, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Białymstoku.

Więcej informacji (m.in. regulamin konkursu) dostępne na stronie

facebook