fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 6 listopad 2020 13:34

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2020 15:42

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały „zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały „zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”.

Opinie do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia  18 listopada 2020 r. Opinie można przekazać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (urna jest dostępna w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30) bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dgk@um.bialystok.pl.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na portalach miejskich: www.bialystok.pl w zakładce: „Konsultacje z NGO” oraz www.cas.bialystok.pl w zakładce „Współpraca miasta z NGO/Program współpracy”.

facebook