fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 czerwiec 2022 14:37

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2022 14:37

Mikrogranty na integrację

Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z mikrograntów na inicjatywy społeczne w Białymstoku. „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” to kolejny miejski konkurs grantowy adresowany do organizacji pozarządowych. Operatorem projektów została Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wraz z Fundacją Dialog.

W konkursie „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” do dyspozycji jest 39 tys. zł, z których zostanie sfinansowanych co najmniej 13 działań o maksymalnej wartości 3 tys. zł. Działania o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, można będzie realizować do końca roku. Wszystkie propozycje będą nieodpłatne dla uczestników. Konkurs grantowy w formie regrantingu Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił już po raz czwarty.

– W tej edycji konkursu skupiamy się na działaniach, które pomogą budować akceptację, poczucie wspólnoty, więzi między mieszkańcami Białegostoku i uchodźcami, oraz na przeciwdziałaniu dyskryminacji uchodźców nie tylko z Ukrainy, ale również z innych krajów – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Konkurs ma formę regrantingu, co oznacza, że w procedurze otwartego konkursu ofert zostaje wyłoniona organizacja pozarządowa, tak zwany operator projektów, która otrzymuje od Miasta pulę środków finansowych. Otrzymane środki operator następnie przekaże innym organizacjom pozarządowym, które podejmą działania, w tym przypadku skierowane na integrację mieszkańców.

Operatorem projektów została Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wraz z Fundacją Dialog. Federacja ma doświadczenie w procedurze realizacji regrantingu, a Fundacja Dialog – w działaniach animacyjnych na rzecz uchodźców i cudzoziemców. Operator przygotuje szczegółowy regulamin konkursu na realizację inicjatyw społecznych. Będzie on wkrótce dostępny na portalu Federacji i Fundacji Dialog oraz na portalach miejskich: bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

Konkurs regrantingowy został przeprowadzony w Białymstoku po raz pierwszy w 2018 roku. Konkurs angażujący mieszkańców w lokalne inicjatywy nosił nazwę: „Osiedla w działaniu”. Zrealizowano 14 inicjatyw społecznych wzmacniających społeczności lokalne. Projekty o łącznej wartości 36 tys. zł dotyczyły edukacji (warsztaty fotograficzne, sąsiedzka wymiana książek), kultury (międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenie graffiti, koncert w parku, kino z muzyką na żywo), rekreacji (pikniki). Maksymalna wysokość dotacji to 3 tys. zł.

W 2019 roku konkurs regrantingowy nosił tytuł „Aktywni Sąsiedzi”, a jego celem było wsparcie rozwoju społeczności lokalnych na białostockich osiedlach. Zrealizowano 14 projektów (festyny osiedlowe, piknik sąsiedzki, święto ulicy, festiwal talentów mieszkańców) na łączną kwotę 45 tys. zł. Każdy projekt mógł otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 4 tys. zł.

W październiku 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konkurs regrantingowy „Aktywni Sąsiedzi”. Operator projektów wybrał 16 ofert do realizacji na białostockich osiedlach. Na realizację projektów, które wzmacniały poczucie wspólnoty i solidarność sąsiedzką przeciwdziałając i zapobiegając negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem covid-19, organizacje pozarządowe otrzymały do 3 tys. zł. Łącznie przeznaczono na nie 45 tys. zł.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

facebook