fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 listopad 2021 08:36

Zmodyfikowana: 24 listopad 2021 08:36

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Białystok w 2022 roku.

Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych 2022 (dostępny do pobrania poniżej) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub w formie skanu z oryginału przesłać elektronicznie na adres: centrum@um.bialystok.pl. do dnia 10 grudnia 2021 roku.

facebook