fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 listopad 2020 13:30

Zmodyfikowana: 24 listopad 2020 13:30

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2021 rok

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór  kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Białystok w 2021 roku. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać osoba wskazana przez organizację pozarządową lub uprawnione podmioty mające siedzibę na terenie Miasta lub działające na rzecz jego mieszkańców.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu w terminie do 8 grudnia 2020 roku. Wypełnione formularze należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok lub w formie skanu z oryginału przesłać elektronicznie na adres: centrum@um.bialystok.pl.

facebook