fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 wrzesień 2021 13:10

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2021 13:10

Oferta Fundacji Instytut Białowieski realizacji zadania publicznego

21 września 2021 roku Fundacja Instytut Białowieski złożyła do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www. FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwaZubra.pl www.ForestFestival.Eu. Oferta przewiduje realizację zadania w terminie od 18 października do 15 listopada 2021 roku.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) każdy może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku z siedzibą przy ulicy świętego Rocha 3, telefon: (85) 879 74 46, 510 095 630, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 6 października 2021 roku.

 

facebook