fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 marzec 2018 13:08

Zmodyfikowana: 14 marzec 2018 13:10

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta Stowarzyszenia Szukamy Polski realizacji zadania publicznego pod tytułem: Uruchomienie Punktu Informacji dla Seniorów w Białymstoku.

W dniu 09 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Szukamy Polski realizacji zadania publicznego pod tytułem: Uruchomienie Punktu Informacji dla Seniorów w Białymstoku.

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, iż na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na portalu miejskim, tj. do dnia 21.03.2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl lub cas@um.bialystok.pl.

facebook