fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 lipiec 2020 08:39

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2020 09:03

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

Uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala na przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń.

Zapisy „Tarczy antykryzysowej 4.0”* dają możliwość przedłużenia kadencji organów fundacji i stowarzyszeń (zarządu, rady, komisji rewizyjnej), jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub do 30 dniu po odwołaniu danego stanu. Kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nowa kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna:

  • *Art. 27, 28 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086)
  • 5 ust 1 c ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695)
  • 10 ust 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695)

facebook