fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 3 lipiec 2024 14:20

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2024 14:47

Projekt SIŁA SENIORA

Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Siła Seniora II”  finansowanego z budżetu województwa podlaskiego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku. Na aktywizację osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Białystok otrzymał w tym roku 35 tys. zł. Projekt realizowany jest przy współpracy z Białostocką Radą Seniorów.

Realizacja tego zadania ma na celu ograniczenie wykluczenia społeczno-kulturalnego wśród białostockich seniorów, polepszenie jakości ich życia i poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym, a także nabywanie przydatnej wiedzy praktycznej. Projekt „SIŁA SENIORA II” skupia się na trzech działaniach tematycznych: edukacja cyfrowa, spacery tematyczne po mieście (w miesiącach letnich lipiec-wrzesień), wykłady edukacyjne dotyczące tematyki m.in. bezpieczeństwa, dietetyki, kosmetologii, zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem problemu chorób wieku starszego i psychogeriatrii (realizacja w sezonie jesienno-zimowym) oraz edukacja przedstawicieli seniorów Miasta Białystok (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z Radami Seniorów).

Już od teraz osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące Białystok mogą korzystać z porad cyfrowych. Porady udzielane są w formie stacjonarnej oraz w razie potrzeby telefonicznie. Obejmą doraźną pomoc i instruktaż obsługi sprzętu z zakresu podstawowej wiedzy teleinformatycznej, niewymagającej podawania wrażliwych danych (np. umówienie wizyty w urzędzie lub do lekarza, założenie maila/aplikacji, wyszukiwanie stron). Usługa realizowana będzie na sprzęcie należącym do seniora. W przypadku braku możliwości przyniesienia własnego wyposażenia zostanie zapewniony sprzęt w punkcie porad.

Punkt zlokalizowany w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 otwarty będzie do 13 grudnia 2024 r. dwa razy w tygodniu:

  • wtorek godz. 13:00-15:00,
  • czwartek godz. 13:00-16:00.

Opracowanie: Anna Kowalska

Grafika informacyjna porady cyfrowe dla seniorów

facebook