fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 maj 2022 12:29

Zmodyfikowana: 24 maj 2022 12:31

Szóste posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

O komunikacji zewnętrznej oraz o tym jak ją efektywnie prowadzić rozmawiali podczas szóstego posiedzenia członkowie Białostockiej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się 17 maja (wtorek) w Centrum Aktywności Społecznej.

Podczas zeszłotygodniowego spotkania członkowie Białostockiej Rady Seniorów starali się uporządkować już wykorzystywane ścieżki komunikacyjne oraz wypracować nowe. Teoretyczną i praktyczną wiedzą na ten temat dzieliła się z nimi trenerka Ewa Wierzbicka-Nosal.

Efektywna komunikacja to dla radnych Białostockiej Rady Seniorów niezwykle ważny temat. Dzięki niej możliwe będzie jak najszersze wykorzystanie potencjału, wiedzy i umiejętności członków organu doradczego. Na zeszłotygodniowym spotkaniu seniorzy zajęli się komunikacją z odbiorcami zewnętrznymi. Dyskutowano między innymi o potrzebie nawiązania kontaktu z komisjami Rady Miasta Białystok, a także o komunikacji z mediami, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. W kwestii wdrażania kanałów komunikacji zewnętrznej Białostocka Rada Seniorów może już pochwalić się profilem na portalu społecznościowym Facebook i aktualizowaną zakładką na stronie Centrum Aktywności Społecznej. Przedstawiciele Rady ściśle współpracują także z redakcją portalu Podlaski Senior oraz chętnie uczestniczą w cyklicznych forach podlaskich Rad Seniorów.

Część posiedzenia poświęcono wskazaniu elementów komunikacji zewnętrznej, które wymagają jeszcze wypracowania lub dopracowania. Rozmawiano także o kompetencjach i powinnościach obecnej Rady. Spotkanie zakończyło się omówieniem działań podejmowanych przez Miejską Radę Seniorów w Białymstoku podczas poprzedniej kadencji.

Kolejne (ostatnie przed wakacjami) posiedzenie Rady zaplanowano na czerwiec.

facebook