fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 styczeń 2021 13:29

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 09:35

Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami z zieleni przy ul. Sokólskiej

Lokalizacja: ul. Sokólska


Zakres: W ramach projektu zrealizowano budowę siłowni pod chmurką z boiskiem trawiastym wielofunkcyjnym, oświetleniem, ławkami i ogrodzeniem.


Poniesiony koszt: 492 803,28 zł


Liczba głosów: 783


Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

facebook