fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 styczeń 2021 14:21

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2021 08:31

Lekkie tornistry - książki w szkole

Szkoły, które otrzymały środki finansowe to: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku
w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. Klemensa Branickiego w Białymstoku, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.


Poniesiony koszt: 50 000,00 zł


Liczba głosów: 799


Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

facebook