fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 styczeń 2021 15:11

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2021 08:33

Społeczna Koncepcja Węglowej – etap I

Lokalizacja: osiedle Sienkiewicza

tereny powojskowe przy ul. Węglowej.


Zakres projektu: Celem projektu było dostosowanie kompleksu „Węglówki” do potrzeb białostoczan. Był to pierwszy etap wdrażania projektu „Węglowa - społeczna koncepcja”, zakładającego kompleksową rewitalizację tej części Białegostoku. Działania objęte projektem to: uporządkowanie terenu; stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo- rekreacyjnych (boisko, siłownie zewnętrzne); oznakowanie wejść na teren; instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu i zlecenie ochrony; wyposażenie terenu w obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny); opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej wyposażenie budynków i terenu w media; budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe. Te inwestycje zostały wskazane przez białostoczan, jako najbardziej pilne spośród 18 postulatów społecznej koncepcji.


Koszt: 342 334,82 zł


Liczba głosów: 4 187


Projekt Zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

facebook