fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 styczeń 2021 13:55

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2022 11:07

Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia

Zakres:  W ramach projektu zakupiono nowoczesny motocykl ratunkowy wraz ze sprzętem medycznym i niezbędną odzieżą dla 5 ratowników medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.


Poniesiony koszt: 105 000 zł


Liczba głosów: 2578


Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

facebook