fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 30 grudzień 2021 11:03

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2022 12:39

Konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych do zadań publicznych w 2022 roku

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku.

Zadania realizowane w formie powierzenia można realizować od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022 roku o godzinie 15:30.

Regulamin konkursu został załączony do zarządzenia.

facebook