fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 grudzień 2022 11:52

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2023 16:12

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy finansowanego ze środków UNICEF

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy.

Zaproszenie dotyczy prowadzenia Centrum Spilno UNICEF Białystok - centrum wsparcia dzieci i rodzin uchodźców świadczące usługi pomocowe w celu zaspokojenia potrzeb związanych z integracją w polskim społeczeństwie, finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Zaproszenie obejmuje realizację następujących zadań:

  • organizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Białystok
  • organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i miedzykulturowych
  • prowadzenie działań informacyjnych, poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego i działań antydyskryminacyjnych
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców.

Termin realizacji zadań przypada na okres od 3 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Oferty należy złożyć w terminie do 27 grudnia 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 1.570.000 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegółowy opis warunków składania ofert oraz współpracy znajduje się w załączeniu.

facebook