fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 11:54

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:26

Zasady

Zasady Budżetu Partycypacyjnego 2015 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta na 2015 rok.

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów

W ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015 w Białymstoku do dyspozycji białostoczan było 12 milionów złotych – 9 mln zł przeznaczono na projekty inwestycyjne duże (ogólnomiejskie),  a 3 mln zł – na małe (osiedlowe).

 

Zgłaszanie projektów

Zgłoszenie pomysłu w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015 wymagało:

 • przygotowania propozycji na specjalnym formularzu
 • zdobycia poparcia 20 mieszkańców Białegostoku (podpisów)
 • zgłoszenia projektu między 12 maja a 2 czerwca 2014 r.

Projekt mógł zgłosić mieszkaniec Białegostoku, który do dnia rozpoczęcia procesu zgłaszania projektów:

 • był zameldowany w naszym mieście, ukończył 18 lat i posiadał czynne prawo wyborcze lub
 • mieszkał w naszym mieście, ukończył 18 lat i znajdował się w rejestrze wyborców w Białymstoku

Budżet Partycypacyjny 2015 obejmował projekty:

 • o charakterze inwestycyjnym
 • duże (ogólnomiejskie) i małe (osiedlo­we)
 • znajdujące się w zakresie zadań własnych gminy lub powiatu
 • dotyczące zdań mieszczących się  merytorycznie w kompetencjach Miasta Białystok
 • realizowane wyłącznie z wykorzystaniem mienia Miasta Białystok, nieobciążonego na rzecz osób trzecich
 • zlokalizowane tylko na nieruchomościach stanowiących wy­łączną własność Miasta Białystok
 • możliwe do realizacji w  ciągu jednego roku budżetowego

Białostoczanie mieli możliwość zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej. Każdy, kto chciał zgłosić swój pomysł, mógł liczyć na wsparcie i pomoc urzędników. Podczas specjalnych dyżurów urzędnicy sprawdzali czy projekt jest przygotowany poprawnie.

 

Weryfikacja projektów

Zgłoszone projekty podlegały ocenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego powołanego przez prezydenta Białegostoku. Zespół przeprowadził analizę formalną i merytoryczną projektów.

 

Głosowanie

Uprawnionym do głosowania był każdy mieszkaniec Białegostoku, który do dnia rozpoczęcia głosowania:

 • ukończył 16 lat i był zameldowany w naszym mieście lub
 • mieszkał w naszym mieście, ukończył 18 lat i znajdował się w rejestrze wyborców w Białymstoku

Każdy uprawniony mógł zagłosować tylko jeden raz, wybierając maksymalnie 3 projekty inwestycyjne duże (ogólnomiejskie) i maksymalnie 3 projekty inwestycyjne małe (osiedlowe).

Oddanie głosu było możliwe w formie papierowej w 4 punktach konsultacyjnych oraz mobilnym punkcie do głosowania. Na miejskiej stronie internetowej udostępniona została również interaktywna karta do głosowania z listą wszystkich projektów. Oddanie ważnego głosu wymagało podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, a także zaakceptowania oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

facebook