fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 21 listopad 2022 13:26

Zmodyfikowana: 13 luty 2023 12:19

Konsultacje Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”)

Data rozpoczęcia wydarzenia: 21 lis 2022, 13:25

Data zakończenia wydarzenia: 5 gru 2022, 15:30

Lokalizacja wydarzenia: Miasto Białystok

Trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025. Ankiety konsultacyjne można wypełniać do 5 grudnia 2022 r.

Program Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”) to odpowiedź Miasta na obserwowane i prognozowane zmiany demograficzne oraz potrzeby zgłaszane przez seniorów mieszkających w Białymstoku. Dokument porządkuje już podejmowane prace oraz przedstawia rekomendacje nowych działań, zaproponowanych przez seniorów, organizacje pozarządowe i mieszkańców Białegostoku. Celem programu jest wsparcie białostockich seniorów oraz zwiększanie ich dobrostanu fizycznego, psychicznego, poznawczego i społecznego.

W konsultacjach projektu uchwały, które trwają do 5 grudnia 2022 r., mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Białegostoku i organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji zmian do projektu uchwały.

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej, którą należy:

  • złożyć do urny w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, lub w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, lub w budynku Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 60/1,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem „konsultacje społeczne” lub
  • przesłać w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie pdf lub jpg) drogą elektroniczną na adres: dsp@um.bialystok.pl.

Ankieta dostępna jest w budynkach Urzędu Miejskiego (ul. Słonimska 1, ul. św. Rocha 3 oraz ul. gen. Józefa Bema 60/1), a także na stronie www.bialystok.pl (pliki dostępne poniżej) i www.cas.bialystok.pl.

Dodatkowo ankietę można wypełnić podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 22 listopada 2022 roku w godz. 14.00-16.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 w Białymstoku.

 

Plakat Konsultacje społeczne programu polityki senioralnej.jpg

facebook