fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 13 grudzień 2021 13:52

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2022 13:50

Białostocka Rada Seniorów powołana

Prezydent Miasta Białegostoku powołał członków do Białostockiej Rady Seniorów. Czternastoosobowy zespół rozpocznie prace już w grudniu tego roku. Kadencja rady potrwa 3 lata.  

Kandydaci do miejskiej Rady Seniorów musieli mieć ukończone 60 lat i być mieszkańcami Białegostoku. Nabór przeprowadzono w 2 grupach: pierwszą stanowili przedstawiciele osób starszych (białostoczanie 60+), drugą – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Zgłosiło się 22 kandydatów, spośród nich wybrano 14 osób, po 7 przedstawicieli z każdej z grup.

W skład Białostockiej Rady Seniorów weszli:

 1. Anna Anchimowicz
 2. Józef Barszczewski
 3. Bożena Bednarek
 4. Krystyna Jachimczuk
 5. Danuta Koleśnik
 6. Katarzyna Łotowska
 7. Wanda Młyńczyk
 8. Grażyna Izabella Nasierowska
 9. Michał Ryszard Różycki
 10. Bogusława Sawicka
 11. Anna Skorko
 12. Wiesława Szwed
 13. Zbigniew Wojciech Zwierz
 14. Bogusław Zybajło

Członkowie rady wybrani zostali na podstawie wykazanych kompetencji i doświadczenia, oraz aktywności w działaniach na rzecz seniorów. To osoby zaangażowane w życie publiczne i społeczne seniorów. Koordynują działania aktywizujące i edukacyjne na rzecz osób starszych. Wśród wielu działań jest np. organizacja wydarzeń kulturalnych, wyjazdów, spotkań tematycznych, publikacja artykułów czy udzielanie porad zdrowotnych i technologicznych.

– Gratuluję Państwu wyboru do Białostockiej Rady Seniorów i liczę na owocną współpracę w działaniach na rzecz osób starszych. Społeczeństwo się starzeje i według prognoz GUS do 2050 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły ponad 40 procent społeczeństwa. Głos środowiska seniorów i jest bardzo ważny i będę się w ten głos wsłuchiwać – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz Miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.

Pierwsze posiedzenie rady, na którym członkowie ze swojego grona wybiorą władze, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, odbędzie się 15 grudnia. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał, posiedzenia są jawne. Rada swoje stanowiska wyraża w formie uchwał.

Pierwsza Miejska Rada Seniorów została wybrana w grudniu 2016 roku. Jej kadencja trwała cztery lata.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

facebook