fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 6 grudzień 2022 15:07

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2022 11:20

Centrum wsparcia i integracji uchodźców | Центр підтримки та інтеграції біженців

[PL]

W Białymstoku zostało dziś (6 grudnia) otwarte wyjątkowe miejsce – Centrum Spilno UNICEF Białystok. Jego utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

„Spilno” – w języku ukraińskim znaczy „wspólnie”. Dlatego Spilno Hub to miejsce, które ma  łączyć i integrować społeczność lokalną ze społecznością uchodźców. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa – Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha od pierwszych dni wojny w Ukrainie było tym miejscem na mapie Białegostoku, od którego zaczęła się pomoc białostoczan walczącemu krajowi.  Tam spontanicznie przychodzili mieszkańcy z darami, stamtąd wyruszały pierwsze transporty humanitarne, tam gromadzili się wolontariusze, by organizować pomoc. Angażowali się w to mieszkańcy Białegostoku, organizacje pozarządowe, urzędnicy – wszyscy, dla których los Ukrainy i jej obywateli w obliczu wojny nie był obojętny.

 Dziś wchodzimy w kolejny etap tych działań. Dlatego z całego serca dziękuję za to wsparcie, za to, że dzięki niemu możemy właśnie wspólnie robić wiele dobrego  powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Centrum Spilno ma łączyć, integrować, tworzyć przestrzeń do poznawania się i przekonywania, jak wiele nas, białostoczan, łączy z naszymi gośćmi z Ukrainy.

Spilno Hub – czyli centrum wsparcia dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności lokalnej – będzie miejscem do spędzania wolnego czasu, odpoczynku, zabawy dzieci. Będzie tu prowadzona działalność kulturalna, edukacyjna, nauka języka polskiego, można będzie skorzystać z porad prawnika lub psychologa. Realizację tych zadań zapewnią organizacje pozarządowe, które współpracują z Miastem od pierwszych dni wojny.

Nowo utworzone centrum rozpoczyna działalność dzięki wsparciu UNICEF-u w wysokości 2,8 mln zł.

– To zaszczyt, że możemy dziś otworzyć nowy ośrodek Spilno w Białymstoku i gościć dzieci z Ukrainy, jak również wszystkie dzieci w potrzebie – dziecko jest dzieckiem bez względu na wszystko – powiedział Rashed Mustafa, Koordynator Krajowy Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. – W Białymstoku uchodźcy z Ukrainy zostali przyjęci z otwartymi sercami i ramionami, poczynając od tego miejsca, dlatego bardzo dobrze, że będzie ono teraz służyć jako miejsce integracji z lokalną społecznością i wspierania najbardziej potrzebujących.

Łączna kwota wsparcia UNICEF-u dla Białegostoku wynosi 25 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na działania wspierające integrację uchodźców i białostoczan, ale też na długie lata zmienią Białystok i umożliwią kontynuowanie pomocy Ukrainie. Pozwolą zrealizować dziesiątki projektów, z których korzystać będą zarówno dzieci uchodźców z Ukrainy, jak i białostoczanie.  Miasto już rozpoczęło zakupy sprzętu informatycznego i pomocy dydaktycznych do białostockich szkół. Organizowane są także kursy językowe dla dzieci i rodziców oraz różnego rodzaju warsztaty, a 30 placów zabaw przy białostockich szkołach i przedszkolach zostanie wyposażonych w nowy sprzęt, wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich. Za tę kwotę sfinansowane zostaną działania prowadzone przez 14 miesięcy (od listopada 2022 r. do grudnia 2023 r.).

– Ta pomoc bardzo wiele dla nas znaczy i bardzo za nią dziękuję w imieniu wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w Białymstoku. Dzięki niej możemy – jako organizacja pozarządowa – zrobić wiele dobrego na rzecz uchodźców nie tylko ukraińskich, ale także innych – powiedziała Kateryna Hatsko –   prezeska Fundacji POLZA.

W ramach Spilno Hub działa już punkt informacyjny (także w języku ukraińskim). Zbierane i udostępnianie są informacje o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych, skierowanych do obywateli Ukrainy oraz innych uchodźców.

Centrum Spilno będzie działać 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00. Harmonogram oraz szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są w punkcie informacyjnym (na parterze budynku) oraz w internecie (w tym na Facebooku na profilu CENTRUM SPILNO UNICEF BIAŁYSTOK).

Utworzenie Centrum Spilno w Białymstoku umożliwiło podpisanie w sierpniu tego roku memorandum o współpracy z UNICEF-em. Od tego czasu rozpoczęły się wspólne działania Miasta z organizacją, która od wielu dziesięcioleci chroni i wspiera dzieci na całym świecie.

Anna Kowalska


[UKR]

У Білостоці 6 грудня відкрито унікальне місце – центр „Спільно” ЮНІСЕФ Білосток. Його створення стало можливим завдяки підтримці Дитячого фонду організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

„Spilno” – по-українськи означає" спільно" " таким чином, Spilno Hub - це місце, призначене для об'єднання та інтеграції місцевої громади з спільнотою біженців. Його розташування не випадково - Центр соціальної активності на вул. Св. Роха з перших днів війни в Україні був тим місцем на карті Білостока, з якого почалася допомога білосточанами воюючій країні. Туди спонтанно приходили жителі з подарунками, звідти відправлялися перші гуманітарні транспорти, там збиралися волонтери для організації допомоги. У цьому брали участь жителі Білостока, неурядові організації, чиновники – всі, для кого доля України та її громадян перед обличчям війни не була байдужа.

”Сьогодні ми переходимо до наступного етапу цих дій. Тому, я щиро дякую вам за цю підтримку, за те, що завдяки їй ми можемо зробити багато хорошого разом”, – сказав президент Білостока Тадеуш Трусколаскі. Центр ”Спільно” повинен об'єднувати, інтегрувати, створювати простір для знайомства і переконання, як багато нас, білосточан, пов'язано з нашими гостями з України.

Spilno Hub - центр підтримки дітей, сімей біженців та місцевої громади стане місцем для проведення дозвілля, відпочинку, ігор дітей. Тут буде проводитися культурна, освітня діяльність, вивчення польської мови, можна буде скористатися консультацією юриста або психолога. Ці завдання будуть забезпечені неурядовими організаціями, які співпрацюють з містом з перших днів війни.

Нещодавно створений центр починає свою діяльність завдяки підтримці ЮНІСЕФ у розмірі 2,8 млн зл.

”Для нас велика честь, що сьогодні ми можемо відкрити новий центр ”Спільно”  в Білостоці і  нас можуть відвідати діти з України, а також всі нужденні діти – дитина є дитина, незважаючи ні на що”, – сказав Рашед Мустафа, Національний координатор польського Бюро ЮНІСЕФ з реагування на надзвичайні ситуації. - ”У Білостоці біженці з України були прийняті з відкритими серцями і обіймами, починаючи з першого місяця, тому дуже добре, що тепер воно буде служити місцем інтеграції в місцеву спільноту і підтримки найбільш нужденних”.

Загальна сума підтримки ЮНІСЕФ Білостоку становить 25 мільйонів злотих. Гроші повинні бути спрямовані на заходи з підтримки інтеграції біженців і білосточанів,  і на довгі роки змінять Білосток і дозволять продовжити допомогу Україні. Вони дозволять реалізувати десятки проектів, якими користуватимуться як діти біженців з України, так і білосточани.  Місто вже почало закуповувати інформаційне обладнання та навчальні посібники для білостоцьких шкіл. Також, організовуються мовні курси для дітей і батьків, різні види семінарів, а 30 дитячих майданчиків при білостоцьких школах і дитячих садах будуть оснащені новим обладнанням, що допомагає інтеграції польських і українських дітей. На цю суму будуть фінансуватися заходи, що проводяться протягом 14 місяців (з листопада 2022 року по грудень 2023 року).

”Ця допомога дуже багато значить для нас і велике спасибі за неї від імені всіх громадян України, які проживають в Білостоці. Завдяки їй ми можемо – як неурядова організація – зробити багато хорошого на користь біженців не тільки українських, а й інших”, – сказала Катерина Хацко – президентка Фондації ПОЛЬЗА.

В рамках Spilno Hub вже працює інформаційний пункт (також українською мовою). Збір та обмін інформацією про пропозиції підтримки та акції допомоги, направлені громадянам України та іншим біженцям.

Центр „Spilno” працюватиме 7 днів на тиждень з 8.00 до 20.00. Розклад і детальна інформація про пропозицію доступні в інформаційному пункті (на першому поверсі будівлі) і в Інтернеті (в тому числі на Facebook в профілі центру SPILNO ЮНІСЕФ Білосток).

”Створення центру ”Спільно” в Білостоці дозволило підписати в серпні цього року меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. З тих пір почалися спільні дії міста з організацією, яка протягом багатьох десятиліть захищає і підтримує дітей у всьому світі”.

Анна Ковальська

facebook