fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 maj 2022 14:54

Zmodyfikowana: 23 maj 2022 15:09

Drugi nabór ofert w konkursie na wkłady własne

Do 6 czerwca organizacje pozarządowe mogą składać oferty na sfinansowanie wkładu własnego do projektów, które są realizowane za pieniądze spoza budżetu Miasta Białystok.

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie działań z różnych sfer, takich jak ochrona zdrowia, polityka społeczna, edukacja, ochrona środowiska, kultura, sztuka, rozwój kultury fizycznej. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego. Zadania można realizować do 31 grudnia 2022 roku.

– Na podstawie rozmów z organizacjami pozarządowymi wiemy, że barierą w ubieganiu się o środki rządowe na realizację działań adresowanych do mieszkańców Białegostoku jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Stąd nasz pomysł, aby pomóc organizacjom i ten element budżetu sfinansować ze środków samorządu miejskiego. W ten sposób wzmacniamy potencjał białostockiego trzeciego sektora – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

To już ósma edycja konkursu. Na wsparcie działań realizowanych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz białostoczan Miasto przeznaczyło 80 000 zł. W pierwszej turze konkursu trzy organizacje spośród czterech aplikujących otrzymały środki:

  • Fundacja „DIALOG” na projekt: Centrum Integracji Cudzoziemców – 30 000 zł,
  • Stowarzyszenie „Faros” na projekt: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym w Białymstoku – 7 780 zł,
  • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” na projekt: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV – 10 395 zł.

Łączna wartość wymienionych projektów wynosi 48 175 zł, zatem w drugim naborze wniosków pozostało do dyspozycji 31 825 zł.

Regulamin konkursu jest załącznikiem do opublikowanego poniżej zarządzenia.

Opracowanie: Anna Kowalska

facebook