fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 21 listopad 2023 14:16

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2023 14:23

Forum Inicjatyw Społecznych

„Wartość to podstawa” – pod takim hasłem odbywa się dzisiejsze Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2023. Jest to coroczne, otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego. Rozmowy odbywają się wokół tematu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Miasto Białystok wraz z partnerami społecznymi – Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum – zaprosiło organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządu na coroczną konferencję Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2023. Wydarzenie jest poświęcone kwestiom Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Odbywa się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.

Forum składa się z dwóch części. Pierwsza ukazała Kartę Praw Podstawowych jako instrument włączania społecznego. Podczas wykładu wprowadzającego Iwona Janicka – członkini European Community of Practice on Partnership – mówiła, w jaki sposób wartości podstawowe służą włączaniu osób wykluczonych. Następnie w panelu dyskusyjnym zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Marta Gontarska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Iwona Janicka, Marcin Kruhlej z Fundacji Dialog oraz Vita Kociubajło z Fundacji Białystok DziałaMY zaprezentowali dobre praktyki i rozwiązania w tym zakresie.

W drugiej części Karta Praw Podstawowych jest analizowana pod kątem codziennego funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszeni eksperci podzielą się z uczestnikami forum przykładami działań możliwych do zaimplementowania w organizacjach. Michał Broniatowski – członek redakcji Onet.pl i dziennikarz POLITICO – omówi realizację zapisów karty w kulturze, Izabela Sopalska-Rybak – prezeska Fundacji Kulawa Warszawa – w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a Katarzyna Batko-Tołuć – dyrektorka programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – w aktywności społecznej. Wydarzenie jest tłumaczone na język migowy.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

facebook