fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 4 kwiecień 2024 12:00

Zmodyfikowana: 21 maj 2024 13:50

„Fundusze Europejskie budują moje Miasto” – konkurs plastyczny

Zachęcamy uczniów białostockich szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym „Fundusze Europejskie budują moje Miasto”. Tematem prac mają być inwestycje zrealizowane w Białymstoku przy wsparciu funduszy europejskich. Autorów i autorki najlepszy prac poznamy 11 maja 2024 r.

W ramach obchodów dwudziestej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które będą odbywały się w całej Polsce w dniach 10 i 11 maja 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku organizuje konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie budują moje Miasto”. Celem konkurs jest m.in. promocja inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na temat tego, jakie wsparcie uzyskał Białystok.

Prace plastyczne powinny przedstawiać inwestycję, która została zrealizowana na terenie Miasta Białystok przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych oraz wychowankowie przedszkoli w Białymstoku. Każde dziecko, które chce wziąć udział w konkursie może przygotować jedną pracę w formacie A2, A3 lub A4, korzystając z dowolnie wybranej przez siebie techniką plastyczną (pastele, farby, wyklejanka, wydzieranka itp.).

Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Pierwszy etap przeprowadza się w placówce szkolnej/przedszkolnej, której uczniowie/wychowankowie przygotują prace plastyczne. Każda placówka samodzielnie ustala wewnętrzne zasady wyboru złożonych prac plastycznych. Następnie wybrane prace (maksymalnie 4) przekazywane są do Centrum Aktywności Społecznej w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Na drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białystok wybiera 9 najlepszych prac, który autorki i autorzy otrzymają nagrody.

Oficjalne wręczenie nagród i prezentacja zwycięskich prac nastąpi w Białymstoku 11 maja 2024 r.

Szczegółowe zasady konkursu określone przez organizatora oraz warunki jakie muszą spełniać prace znajdują się w plikach do pobrania.

 

Plakat konkurs plastyczny

facebook