fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 wrzesień 2023 14:33

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2023 14:33

Konkurs ofert na finansowanie w 2023 roku wkładów własnych do zadań realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie w 2023 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku. Zlecenia realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 złotych. Oferty można składać w terminie do 27 września 2023 roku do godz. 15.30.

Istnieje możliwość skonsultowania oferty przed jej złożeniem pod względem wymogów formalnych. Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 po telefonicznym umówieniu spotkania:(85) 879 74 46 lub 879 74 48, telefonicznie lub elektronicznie: e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

 

facebook