fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 styczeń 2024 08:50

Zmodyfikowana: 14 luty 2024 12:55

Konsultacje społeczne dotyczące budowy ulicy św. Jana Chrzciciela

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy ulicy św. Jana Chrzciciela. Opinie i uwagi można zgłosić do 5 lutego 2024 r.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Białegostoku.

Mieszkańcy mogą wziąć udział poprzez zgłoszenie opinii i uwag:

  • składanych osobiście bądź korespondencyjnie w Zarządzie Dróg Miejskich, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok;
  • przesyłanych drogą elektroniczną na adres zdm@um.bialystok.pl.


Z projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy
    Składowej 11;
  • a także na www.cas.bialystok.pl i www.bialystok.pl (plik do pobrania poniżej).
facebook