fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 styczeń 2021 14:57

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 09:54

Ośmiu Wspaniałych poszukiwanych

Ruszyła XXVI białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – uczniów działających na rzecz mieszkańców miasta – mogą zgłaszać między innymi dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Termin upływa 12 lutego.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników.

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXVI samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXVII. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz 13 grupowych.

– Cieszymy się, że mamy tak wspaniałą młodzież, która z wielkim zaangażowaniem i nieraz w trudnych warunkach niesie pomoc innym. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku nasza laureatka konkursu Luiza Jodkowska została doceniona przez ogólnopolskie jury i otrzymała tytuł „Wspaniałej Polski” – powiedział organizator białostockiej edycji konkursu, prezydent Tadeusz Truskolaski.

Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, duchowieństwa i laureatki poprzedniej edycji oceni kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z nimi. Spotkania odbędą się stacjonarnie lub online w dniach 11 i 12 marca 2021 r. Wybranych zostanie ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej. Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnieni będą też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu. „Ósemki” będą reprezentować Miasto Białystok podczas finału XXVII ogólnopolskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – w czerwcu w Warszawie.

Kandydatów można zgłaszać do 12 lutego:

  • do Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30,
  • pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok.

Karta uczestnictwa w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” jest dostępna w załączniku. Wolontariuszy mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz placówki oświatowo-wychowawcze.              

 

 

 

                  

facebook