fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 kwiecień 2024 18:46

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2024 18:50

Otwarty konkurs ofert na finansowanie w 2024 roku wkładów własnych

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych  poprzez finansowanie w 2024 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku. Zadanie jest możliwe do realizacji w terminie od 15 czerwca do 31 grudnia 2024 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku wynosi 80 000 zł.

Termin składania ofert:
I nabór - od 30 kwietnia do 20 maja 2024 r. do godz. 15.30 dla zadań realizowanych od 15 czerwca do 15 grudnia 2024 r.
II nabór - od 12 sierpnia do 2 września 2024 r. do godz. 15.30 dla zadań realizowanych od 15 września do 31 grudnia 2024 r., o ile pozostaną środki finansowe niewykorzystane w I naborze.

Istnieje możliwość skonsultowania ofert pod względem wymogów formalnych przed ich złożeniem w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku: (85) 879 74 46 i (85) 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

facebook